پیگیری سفارش

پس از ارسال سفارش، کد مرسوله برای شما پیامک می شود.

لازم است کد مرسوله دریافتی را در سایت رهگیری پست یا تیپاکس وارد نموده و از وضعیت آن مطلع شوید.

در صورتی که کد مرسوله را دریافت نکردید:

اسم ، فامیل و شماره سفارش خود را به شماره 09131140532 به صورت پیامک ارسال کنید.

همکاران ما کد مرسوله را برای شما ارسال خواهند کرد.

همچنین می توانید با شماره های 32200357 – 32230690 – 031

تماس بگیرید.