حریم شخصی کاربران

اهداف حریم خصوصی کاربران

اطلاعات شخصی هر فرد، بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می‌شود. حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد نه تنها موجب حفظ امنیت کاربران می‌شود، بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیتهای جاری میگردد .هدف از این بخش، آگاه ساختن شما درباره ی نوع و نحوه ی استفاده از اطلاعاتی است که در هنگام بازدید از سایت، خرید محصولات و اطلاع رسانی بیشتر به شما مشتری گرامی و کاربر ارجمند است. نیرو نیک پرداز کهربا با احترام کامل به حریم خصوصی مشتریان و بازدیدکنندگان متعهد به حفظ اطلاعات خصوصی آنها می داند. همچنین خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران سایت دانسته و از کاربران، آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت میکند، دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران خودداری می نماید.

ثبت اطلاعات کاربران

هدف از ثبت اطلاعات نام و نام خانوادگی ، شماره همراه و ایمیل کاربران جهت برقراری ارتباط با آنها و ارائه خدمات با کیفیت و سهولت بیشتر می‌باشد.